Předzápasové dohody / Pre-match agreements

Vzhledem k okolnostem je potřeba pokud možno dbát na předzápasové dohody. Jako první si domluvte čas a hned poté si domluvte mapy – může se stát, že někdo odmítne vaši mapu hrát a předejdete tak zbytečným dohadům. Změna mapy by měla být v rámci zápasu vždy pouze na základě přátelské dohody.

Pokud dojde k nesrovnalostem oproti předzápasové domluvě, pak je potřeba doložit situaci screenem.

Pokud dojde ke zbytečným dohadům, případně nadávkám nebo opuštění serveru, bude nutno situaci nějak řešit. To poslední je, aby se nakonec veškeré domluvy staly zbytečnými a liga následně zanikla kvůli neschopnosti se domluvit.

Worw – hlavní admin

Due to the circumstances, it is necessary to pay attention to pre-match agreements as much as possible. Make time first and then make maps – someone may refuse to play your map to avoid unnecessary guesswork. Changing the map should always be part of the match only by friendly agreement.

If there are discrepancies compared to the pre-match agreement, then it is necessary to document the situation with a screen.

If there is unnecessary guesswork, or swearing or leaving the server, it will be necessary to solve the situation somehow. The latter is that in the end all agreements become useless and the league subsequently disappears due to the inability to negotiate.

Worw – main admin

By Google Translator

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..