Hraje se s datadiskem Vietcong Fist Alpha verze 1.60 (zbraně z FA jsou povoleny). Platí zákaz jakýchkoliv úprav hry (vyjma standardních nastavení ve hře).

Team leader 5 versus 5 CTF mód:

Hraje se v základním počtu 5 versus 5 herní mód CTF. Počet hráčů je možno změnit v případě souhlasu obou teamů. Minimální počet hráčů pro zahájení hry je 3 versus 3, maximální počet je omezen kapacitou serveru a kapacitou hráčů na soupisce teamů.

Hrají se dvě předem vybrané mapy vždy 2 x 15 minut za obě strany. Vítězem je ten team, který zvítězí ve více kolech. Konečným výsledkem může být remíza v případě shodně vyhraných počtů kol.

Pravidla pro hostování:

Pokud jeden z teamů (nebo oba) potřebují doplnit hráče formou hostování platí následující pravidla:

  1. každý hostující hráč musí být předem schválen druhým teamem v zápase
  2. hostující hráč musí být registrován na portále ligy
  3. pokud se hraje v počtu 4 versus 4, může být maximálně jeden host. Pokud se hraje 5 versus 5 a více, můžou být hosté dva.

Nastavení serveru:

Respy nastaveny na default
Zapnuta černá obrazovka
Vypnut zaměřovač a veškeré informace

Seznam povolání:

  1. voják – počet neomezen
  2. sapér – maximálně 2 v teamu
  3. ostatní povolání maximálně 1 v teamu

Team leader 2 versus 2 CTF mód

Hraje se výhradně v počtu 2 versus 2 a nelze využívat hosta.

Nastavení serveru:

Respy nastaveny na 12 vteřin
Zapnuta černá obrazovka
Vypnut zaměřovač a veškeré informace